Kaidelasien mitoitusohje

Tarvittavat työkalut: rullamitta, kynä ja paperia.

Kaidelasien mittaus käy helposti ja nopeasti noudattamalla mitoitusohjeita. Alla löydät kuvitetut ohjeet.

HUOM. Kaidelasitukset asennetaan suunnitelmien mukaisesti riittävän tukevasti ja riittävän tukeviin kehyksiin.
Lasit evät saa missään olosuhteissa olla kosketuksissa tukirakenteisiin, vaan lasin ja tukirakenteen välissä on käytettävä sopivia muovisia tai kovakumisia tiivisteitä ja välikkeitä.
Lasien välisen etäisyyden toisistaan tulee olla vähintään 3 mm ja rakenteiden lämpöliikkeistä johtuvat ”törmäykset” tulee estää käyttöolosuhteissa.

 

1. Mitoitus jos käytät kaideheloja

Mittoita aukojen leveydet kolmesta erikohdasta, alhaalta, keskeltä ja ylhäältä. Katso kuva

sama mitoitus sopii neliöputkelle ja pyöreälle putkelle, puu/metalli runkoisiin.

Vähennykset LEVEYS: vähennä -45mm  pienimmästä mitatusta leveysmitasta= lasin valmis leveysmitta.

Vähennykset KORKEUS, katso alla oleva kuva, ja korkeus mitoitus niin että raja-arvot eivät ylity

 

Kaiteen suojaavan osan tulee olla vähintään 700mm korkea. Kaiteen yläreunan ja suojaavan osan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 200 mm:n mittainen kuutio. Kaiteen suojaavan osan alareunan ja tasanteen tai askelman yläpinnan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 60 mm:n mittainen kuutio